TEKNİK EKONOMİK ve MALİ ARAŞTIRMALAR TİCARET A.Ş.

Hizmetlerimiz

TEMAT’ın Ankara’daki merkez ofisi iki teknik bölüm halinde organize olmuştur: 

  • Yol Proje Grubu
  • Yapı Proje Grubu
Bu bölümler iki hizmet grubu tarafından desteklenmektedir:
  • Jeodezi Hizmetleri
  • Geoteknik Hizmetler

Firma tarafından yürütülen Kontrolluk - Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri’nde ise, genel yönetim merkez ofisten yapılmakta, kontrolluk ve danışmanlık hizmetleri ise, işin yapıldığı yerde kurulan organizasyonlar tarafından yürütülmektedir. 

 

TEMAT  merkez ofisi, çok güçlü bir bilgisayar ve destek birimleri donanımına sahiptir. Çok yönlü ve yüksek kapasiteli hazır paket programların yanı sıra, firma tarafından hazırlanmış olan geniş bir yazılım olanağı mevcuttur. 

 

Jeodezi Hizmetleri Grubu, gerek arazi işlerinde, gerekse büro işlerinde modern donanım kullanmaktadır.  

 

Geoteknik Hizmetler Grubu, arazi işlerinde kendi ekipmanına sahiptir ve her türlü sondaj, zemin örneği alma ve arazi deneylerini yapabilmekte olup; geoteknik tasarım bağlamında, gerek Yol Proje, gerekse Yapı Proje Gruplarına tam bir destek verebilecek kapasitededir.

 

Kontrollük ve Danışmanlık Teşkilatları, konusunda çok deneyimli, büyük bir bölümü TEMAT’ ın Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetler’ ni gerçekleştirmiş olduğu projelerde yetişmiş  teknik elemanlar ve idari personelden oluşmaktadır. Bu kadrolar, modern ve yüksek kapasiteli ekipman ve donanım ile desteklenmektedir.

TEMAT’ın ana etkinlik kategorileri ve ilgi alanları aşağıda verilmiştir: 

Etüt ve Planlama
Güzergah koridor etüdü
Trafik etütleri ve tahminler 
Ekonomik yapılabilirlik 

Tasarım (kavram projesi, ön ve uygulama projeleri) 
Karayolları - otoyolları 
Demiryolları - Hafif Raylı Sistemler
Havaalanları altyapısı (pistler, taksi yolları, apron alt-üst yapısı ve drenaj) 
Köprü - Viyadük - Diğer Sanat Yapıları 
Tüneller 

Yapım Kontrollüğü - Danışmanlık Hizmetleri
Karayolları - Otoyolları 
Demiryolları - Hafif Raylı Sistemler
Havaalanları altyapısı (pistler, taksi yolları, apron alt-üst yapısı ve drenaj)  
Köprü - Viyadük - Diğer Sanat Yapıları
Tüneller

Teknik Danışmanlık 

Jeodezi Hizmetleri 

Geoteknik Hizmetler

TAMAMLANMIŞ ETÜT PROJE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

TEMAT

Detaylar

TAMAMLANMIŞ KONTROLLÜK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

TEMAT

Detaylar

DEVAM EDEN MÜHENDİSLİK VE KONTROLLÜK HİZMETLERİ

TEMAT

Detaylar